Pracujte lépe s digitálními nástroji!

Protože když všechno klape, je to krásný...

Sbírám zkušenosti z praxe, experimentuju a zkoumám, jak lépe pracovat s digitálními nástroji. Svoje poznatky postupně měním v praktické návody, inspiraci i nástroje. Mnoho z nich je zdarma a ty ostatní mi umožní v tomhle pokračovat.